Årsmöte

Årsmöte   Korpen Herrljunga   MIF     2019  03  21 kl. 18.30  

 Blomdahls  café


Närvarande   Christina o  Kenth Hassmer  Kent Johansson Gunilla Pålsson  Stig Andersson Lillemor Frittjoff   Lars-Erik Frittjoff  Ingegerd o Görtz Karlin  Ingegerd Alaby  Mona o Wolfgang Klug

Monica o Östen Gillbertsson    Lars-Göran Jonasson  Anna-Greta Gillbertsson Margareta Gustavsson Monika Isaksson  Elisabeth Larsson Inger Fredriksson Margareta Brynolfsson


 • 1 Mötet öppnades av Kent.
 • 2 Dagordningen godkändes
 • 3 Årsmötets behöriga utlysande godkändes
 • 4 Val av ordförande för mötet Kenth Hassmer
 • 5 Val av sekreterare för mötet Margareta Brynolfsson
 • 6 Val av justerare tillika rösträknare för mötet Stig Andersson  Anna-Greta Gillbertsson
 • 7 Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna
 • 8 Revisionsberättelsen godkändes
 • 9 Styrelen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning
 • 10 Medlemsavgiften 2020 oförändrad
 • 11 Val
 1. Ordförande för 1 år  Kent Johansson
 2. Två ledamöter för 2 år  Elisabeth Larsson  Östen Gillbertsson
 3. En suppleant för 1 år Inger Fredriksson
 4. Två revisorer för 1 år Kenth Hassmer,     Kurt Brorsson
 5. Valberedning för 1 år   styrelsen
 • 12 Rapporter   Vi har deltagit i Gång och vandrarförbundets årsmöte
 • 13 Övriga frågor   Vi stöder  Naturskyddsföreningens  förslag att lyfta ur Orraholmen ur kommunens skogsbruksplaner
 • 14 Kent avslutade  mötet  och avtackade mötets  ordförande och sekreterare med en blomma

Medlemmarna  bjöds på smörgåstårta                

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

______________________

Margareta Brynolfsson     sekreterare

 

Justerare

 

 

 Stig Andersson                                                                                                   Anna-Greta Gillbertsson